جزئیات محصول

توري نرده اي (کلاسيک)

نوع کالا :

قیمت: 215,000 تومان

تعداد سفارش:

  • مشخصات:
قوطي 50×50
مفتول 4/5 با چشمه 5×10 و 5×20
AX به AX: به طول 2/5 متر مربع
ارتفاع 1/5 داراي 2 خم
ارتفاع 2 دارای 3 خم
قابل استفاده جهت محصور کردن و نرده کشی

شرح محصول